Dansk – Københavns Universitet

Foto: Jon Fjeldså, Statens Naturhistoriske Museum

Forsidebillede er lavet af Jon Fjeldså, Statens Naturhistoriske Museum.